Uzdatnianie, uzdatniacze wody Łódź

Twardość wody zależy od zawartości w niej jonów wapnia i magnezu.

Zgodnie z polskimi normami twardość ogólna wody do picia powinna zawierać się w granicach 60-500 mg CaCO3/l (3,4-28°dH).

Woda o nadmiernej twardości podczas podgrzewania powoduje wytrącanie się osadów kamienia zmniejszających stopniowo przepustowość przewodów.

Zmniejsza się jej wówczas wydolność instalacji.

Wytrącający się kamień jest także przyczyną uporczywych zabrudzeń kuchni, zlewozmywaków, kafelków, smug brudu na tkaninach pojawiających się podczas prasowania, a także tworzy dyskomfort smakowy i tłustawe plamy pojawiające się na herbacie.

Woda do celów przemysłowych, a w szczególności do zasilania kotłów grzewczych i instalacji chłodniczych powinna być miękka, tj. pozbawiona składników powodujących tworzenie się kamienia
kotłowego.

Oferujemy urządzenia uzdatniające wodę na dwa sposoby:

1. Zmiękczające wodę na drodze wymiany jonowej.

Podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną powodujące twardość jony wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) wymieniane są na jony sodu (Na+). Gdy zdolność jonowa zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli kuchennej (NaCl). Częstość regeneracji zależy od twardości oraz ilości uzdatnianej wody.

Przykładowe urządzenie, IMMERSOFT 15

2. Uzdatniające wodę w sposób fizyczny na drodze na impulsu elektronicznego wysyłanego do wody przez zwoje zainstalowane na zewnątrz
Impulsy te powodują zmniejszenie zdolności łączenia się cząsteczek wapnia, co sprawia, że jony wapnia krążą w wodzie, ale nie wytrącają się w postaci kamienia.

  • Chroni cały układ rur w Twoim domu
  • Redukuje już istniejące osady z kamienia
  • Oszczędza na kosztach związanych z konserwacją i naprawami
  • Filtry, głowice prysznicowe, kabiny i płytki pozostają czyste
  • Calmat oszczędza detergenty, dodatki i zmiękczacze do tkanin
  • Chroni urządzenia takie jak pralki, zmywarki, podgrzewacze wody, systemy grzewcze itp.

Ze względu na fakt, że Calmat zainstalowany jest na zewnątrz rurociągu, nie dochodzi do żadnych chemicznych zmian jakości wody. Wszystkie ważne do życia minerały i mikroelementy zostają zachowane. Potrawy i napoje zachowują swój naturalny smak. Urządzenie raz zainstalowane, nie wymaga konserwacji ani dodatkowych nakładów.

Sprzedaż

Montaż

Serwis