Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Dom Handlowy „ŻACZEK” Władysław Żaczek z siedzibą w Andrespolu ul. Rokicińska 121. NIP 728-001-70-62 REG 470588578

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności na kontaktowanie się z Panem/Panią w celu przedstawienia Panu/Pani ofert, informacji o produktach, usługach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością administratora danych,

– Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom,

– Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie w ww. celu.

– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego realizowania celu przesyłania informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności do kontaktowanie się z Panem/Panią w celu przedstawienia ofert, informacji o produktach, usługach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością administratora danych.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przesyłania ww. informacji.