Kotłownia c.o. w domu

Zastosowano kocioł c.o.z podajnikiem  na groszek, stację uzdatniania wody (ujęcie ze studni głębinowej).